LRM als SDG-ambassadeur

Duurzaamheid maakt deel uit van onze missie, visie en strategie. Bij alles wat we met de LRM-groep doen, gebruiken we daarom de Sustainable Development Goals (SDG’s) als handvat. De SDG’s zijn 17 doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 globale uitdagingen aan te pakken. Samen vormen de 17 SDG’s een duurzaamheidsagenda, gericht op maatschappij, economie, milieu, mensenrechten en wereldvrede.

Dat we onze duurzame ambities ook naar de realiteit omzetten, bewijst het behalen van het duurzaamheidslabel ‘SDG Ambassador’, uitgereikt door UNITAR, dat verbonden is aan de VN. Eind 2023 behaalde de LRM-groep namelijk als één van de eersten in België dat gerenommeerde label.

Maak afspraak

SDG’s waarop LRM extra inzet

Met onze duurzaamheidsinitiatieven dragen we actief bij aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij selecteerden bovendien 6 materiële doelstellingen waarop we extra inzetten, omdat we specifiek vanuit LRM op die 6 vlakken de grootste impact kunnen realiseren.

Klik op een SDG en lees welke initiatieven de LRM-groep neemt voor die SDG.

Betaalbare en duurzame energie (SDG nr. 7)

LRM investeert in innovatieve en impactvolle klimaatprojecten en eco-initiatieven. We hebben de expertise en de middelen in huis om strategische impactprojecten in de groene energieproductie te realiseren: windmolens, zonne-energie, energieopslag … We ontwikkelen dus projecten waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.

Enkele realisaties

Kristal Solar Park Lommel

Het Kristal Solar Park telt 303.000 fotovoltaïsche panelen en beslaat een oppervlakte van 200 voetbalvelden. Alles samen goed voor een vermogen van 100 megawatt aan elektriciteit.

Lees meer over het grootste zonnepark van de Benelux op VRT nws.

Bekijk de video

Drijvend zonnepark Dessel

Op de grens van Mol en Dessel openden we in 2020 het eerste drijvende zonnepanelenpark van Vlaanderen. Het park is met vijf hectaren het grootste in België. Jaarlijks zal het stroom genereren voor zo’n 2.000 gezinnen. Daarmee zal het heel wat hernieuwbare en duurzame energie opwekken.

Lees meer over de opening op VRT nws.

Lommel wind(t)

Limburg Win(d)t

Limburg win(d)t nv is een Belgische producent van groene stroom in de provincie Limburg, opgericht in 2009 door Aspiravi nv en LRM.

Limburg wind(t)

Waardig werk en economische groei (SDG nr. 8)

Bij alles wat we doen binnen de LRM-groep, streven we economische groei, extra tewerkstelling en meer welvaart in de regio na.

Enkele voorbeelden

Corda Campus

Tegen 2030 willen we onze Corda Campus in Hasselt, gelegen op de vroegere Philipsterreinen, uitbreiden van 14 naar 23 hectare. De bestaande 250 bedrijven op de Corda Campus zouden er tegen dan 350 worden en de werkgelegenheid kan groeien van 5.000 jobs naar 7.500.

Lees er alles over op VRT nws.

Terhills

Met LRM investeren we in de transformatie van de voormalige industriële mijnsite ‘Terhills’ naar een duurzame toeristisch-recreatieve bestemming met internationale uitstraling en een hoge belevingswaarde. In totaal werd 219 hectare voormalig industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha). Door een economische bril gekeken, zijn de blikvangers op Terhills het Terhills Hotel, Terhills Cablepark, Elaisa Wellness en Terhills Resort, een duurzaam vakantiepark met 250 vakantievilla’s.

ESG-scan voor bedrijven

Met LRM werkten we een ESG-scan uit, die bedrijven helpt bij het in kaart brengen van de prestaties op het vlak milieu, sociale impact en behoorlijk bestuur. Oftewel Environment, Social en Governance, afgekort ESG.

De scan geeft een duidelijk beeld van hoe duurzaam een bedrijf is en welke risico’s en opportuniteiten er zijn m.b.t. duurzaamheid. Deze scan creëert enerzijds meer bewustzijn bij bedrijven, anderzijds laat de scan bedrijven toe om concrete actieplannen op te stellen. De ESG-scan wordt bovendien op geregelde tijdstippen geëvalueerd.

Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG nr. 9)

De LRM-groep verandert het economisch landschap door zelf innovatief vastgoed en infrastructuur te ontwikkelen.

Verder verschaffen we risicokapitaal aan bedrijven met beloftevolle projecten, zodat ook zij hun positieve impact kunnen vergroten.

In 2022 ontwikkelde LRM ook een duurzaamheidsscan, die we als een beleidskompas gebruiken bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Enkele voorbeelden van innovatief vastgoed:

Thor Park

Thor Park in Genk, goed voor 93 hectare, is een globaal herbestemmingsproject op de voormalige mijnsite van Waterschei (Genk). Het is een bedrijven-, technologie-, opleidings- en wetenschapspark dat de ambitie heeft om hét competentiecentrum te worden met betrekking tot drie domeinen: energietransitie, slimme maakindustrie en smart city applicaties.

TVL blikte een reportage in van de opening van FacThory op Thor Park. Herbekijk ze hier.

Corda Campus

Met ruim 250 bedrijven en 5.000 mensen is de Hasseltse Corda Campus één van de grootste bedrijvencampussen van Europa. De mix van start-ups, scale-ups en corporate bedrijven zorgt er voor een uniek ecosysteem. Tegen 2030 zal LRM de campus uitbreiden met 9 hectare, zodat er ruim 2.500 extra mensen aan de slag kunnen. En met de komst van de Corda Arena in 2025 heeft de campus de grootste digitale belevingsarena van het vasteland. Ideaal voor events tot 4.000 mensen.

DronePort

DronePort biedt een state-of-the-art testomgeving aan voor drones. Er is een bruisend ecosysteem aanwezig van onderzoekers, start-ups en ondernemers in de drone-industrie, alsook een specifieke incubator voor jonge bedrijven.

Zo vervoerde er in 2023 een onbemande passagiersdrone medische cargo. Herbekijk deze Europese primeur op Kanaal Z.

Enkele voorbeelden van risicokapitaal:

Hippo Dx haalt € 4,4 miljoen kapitaal op

Hippo Dx ontwikkelde een innovatief toestel waarmee ziekenhuizen een allergietest sneller, goedkoper en accurater kunnen uitvoeren.

Om internationaal te kunnen opschalen, haalt het bedrijf in totaal 4,4 miljoen euro op bij zowel bestaande investeerders als bij LRM en het Amerikaanse Allerfund Ventures.

Doorbraak-lening van € 250.000 voor Recybuild

Recybuild, een familiebedrijf gespecialiseerd in duurzame, gerecycleerde kunststof producten, kreeg een Doorbraaklening van 250.000 euro.

De Doorbraaklening is een initiatief van VLAIO Team Bedrijfstrajecten, UHasselt en LRM om bedrijven met Limburg-link te ondersteunen in hun ambitie om te internationaliseren, digitaliseren en/of verduurzamen.

Blooloc

BlooLoc verhoogt kapitaal met 2,2 miljoen euro voor digitale revolutie in de logistiek

BlooLoc is specialist in indoor positioning-oplossingen in de zorgsector en logistiek. Via hun digitale co-pilot maken ze heftrucks slimmer en veiliger.

Na een eerste kapitaalronde in 2019 rondde BlooLoc in 2023 een tweede kapitaalronde van 2,2 miljoen euro succesvol af .

Investeerder van het eerste uur LRM, bevestigt zo haar vertrouwen in deze snelgroeiende scale-up, samen met Brahim Boulbahaiem.

 

Duurzame steden en gemeenschappen (SDG nr. 11)

LRM investeert in belevingsvastgoed om de aantrekkingskracht en het toeristische potentieel van onze provincie te helpen vergroten en om duurzame jobs te realiseren. Zo werkt LRM momenteel aan de herbestemming van de voormalige mijnsite van Beringen onder de noemer be-MINE en be-NATURE. We investeren er gericht in toeristische projecten die een positief langetermijneffect hebben op de regio. Net zoals we bij Terhills deden, willen we ook be-MINE omvormen tot een toeristische trekpleister met tal van bovenregionale attracties.

Ook op het vlak van mobiliteit vervullen we een pioniersrol met onze innovatieve mobiliteitsprojecten. Op onze Terhills-site rijden er bijvoorbeeld sinds het voorjaar van 2023 zelfrijdende shuttles, zonder veiligheidsstewards aan boord. Dat is een primeur voor België!

Enkele voorbeelden

Transformatie mijnsites

LRM investeert in belevingsvastgoed om de aantrekkingskracht en het toeristische potentieel van Limburg te helpen vergroten en om duurzame jobs te realiseren.

Zo werkt LRM momenteel aan de herbestemming van de voormalige mijnsite van Beringen onder de noemer be-MINE en be-NATURE. We investeren er gericht in toeristische projecten die een positief langetermijneffect hebben op de regio.

Net zoals we bij Terhills deden, willen we ook be-MINE omvormen tot een toeristische trekpleister met tal van bovenregionale attracties.

shuttle Terhills

Pionier in mobiliteit

Ook op het vlak van mobiliteit vervullen we een pioniersrol met onze innovatieve mobiliteitsprojecten.

Op onze Terhills-site rijden er bijvoorbeeld sinds het voorjaar van 2023 zelfrijdende shuttles, zonder veiligheidsstewards aan boord. Dat is een primeur voor België!

IncubaThor
IncubaThor interieur

Duurzame incubatoren

Een totaal ander voorbeeld dat onze ambities toont om te werken aan duurzame steden en gemeenschappen, zijn onze incubatoren die zich specifiek richten tot duurzame bedrijven:

  • Greenville: focus op circulaire economie
  • IncubaThor: focus op Smart Energy, Innovation & Technology
  • Agropolis: vernieuwende bedrijven in land- en tuinbouw

Klimaatactie (SDG nr. 13)

Met LRM realiseren we impactvolle klimaatprojecten die bijdragen aan de Vlaamse en internationale klimaatdoelstellingen. Daarbij zetten we sterk in op de verduurzaming van onze eigen sites door onder meer zonnepanelen en laadpalen te plaatsen.

Om alles gestroomlijnd te laten verlopen en ideeën effectief om te zetten naar concrete realisaties, hebben we intern ook een team ‘LRM Climate’ opgericht. Eén van onze ambities is om tegen 2026 onze eigen LRM-sites te voorzien van in totaal 20.000 zonnepanelen en 500 laadpunten.

Enkele realisaties

Batterijproject op Terhills

Op de kmo-zone van Terhills plaatsten we 140 grote batterijen. Dit biedt een duurzaam alternatief voor het inschakelen van gascentrales voor de balancering van het elektriciteitsnet. Bekijk hier de reportage in het TVL-nieuws.

Bekijk op TV-Limburg

Zonnepark Terhills

In mei 2021 nam Terhills twee splinternieuwe zonnepanelenparken in gebruik. De twee parken – één op het land en één op het water – zijn samen 3 hectare groot, tellen 7.000 zonnepanelen en zijn goed voor 3MWp.

Bekijk de video

Verpompen oppervlaktewater

LRM voorkomt overstromingen door oppervlaktewater te verpompen dat zijn natuurlijke weg niet meer vindt door grondverzakkingen in de voormalige mijngebieden. Daarbij vloeit het water naar het kanaal. Belangrijk om te onderstrepen: er wordt enkel oppervlaktewater verpompt en dus geen drink- of mijnwater.

Dat is geen waterverspilling. Ook grondwaterexpert en VUB-prof. Marijke Huysmans bevestigt dat. Het water heeft stroomafwaarts haar nut voor irrigatie, drinkwatervoorziening, voor infiltratie in naburige gronden en het op pijl houden van beken. Bufferbekkens aanleggen vraagt een grote investering en is economisch niet rendabel.

Initiatieven vanuit LRM Climate

Met LRM Climate zetten we onze schouders onder de verduurzaming van alle LRM-locaties. Denk maar aan zonnepanelen, laadpalen, duurzame mobiliteit en andere energie-initiatieven. Zo telt onze Corda Campus 84 laadpunten én een snellaadplein voor 24 elektrische wagens. Op Terhills staan momenteel 31 laadpalen. Als blijkt dat de huidige capaciteit niet meer volstaat, zullen er nog laadpalen bijkomen.

Onze laadpalenprojecten worden medegefinancierd door de Europese Unie.

Bekijk op TV-Limburg

Behoorlijk bestuur (SDG nr. 16)

Met LRM bieden we ‘smart money’ aan: naast een financiële injectie kunnen bedrijven ook rekenen op onze expertise, ervaring en ons netwerk om zich nog meer te professionaliseren. Verder stellen we hen ook ons innovatief vastgoed ter beschikking en kunnen ze rekenen op een sterke community-werking.

Om je een idee te geven: in 2022 investeerden we 58 miljoen euro in Limburgse bedrijven en projecten. Daarvan was er 41 miljoen euro bedrijfsfinanciering voor zowel start-ups en scale-ups als voor mature, familiale en industriële bedrijven. 17 miljoen euro wendden we aan voor vastgoedinvesteringen op campussen, incubatoren, mijnsites en bedrijfsterreinen.

Enkele realisaties

Leerstoel duurzaam ondernemen i.s.m. UHasselt

Om nog beter te begrijpen hoe we bedrijven in elke levensfase kunnen helpen groeien én hoe we meer bedrijven op de duurzaamheidstrein kunnen krijgen, richtten we i.s.m. UHasselt een Leerstoel op rond duurzaam ondernemen. Daarbij wordt er gefocust op drie pijlers. Naast duurzame investeringen en investeren in langdurige partnerschappen, wordt er ingezoomd op duurzame groei om ervoor te zorgen dat zij die starten ook op een duurzame manier kunnen doorgroeien.

Lees op VRT

Duurzame investeringen

Met LRM verduurzamen we niet alleen onze eigen sites. We trekken onze duurzame lijn ook door naar de bedrijven waarin we investeren. Daarom dat ESG en duurzaamheid standaard deel uitmaken van al onze investeringstrajecten.

Om gefundeerde investeringsbeslissingen te kunnen nemen, werkten we een ESG-scan uit. Daarbij peilen we naar zaken die betrekking hebben op milieu, sociaal engagement en behoorlijk bestuur. Oftewel Environment, Social en Governance, afgekort ESG.

De resultaten van de scan worden kritisch beoordeeld door zowel ons investment team als door het management en de Raad van Bestuur van LRM. De scan geeft namelijk een duidelijk beeld van hoe een duurzaam een bedrijf is en welke risico’s en opportuniteiten er zijn.

Onze ESG-scan houdt bovendien rekening met bepaalde uitsluitingscriteria. Bedrijven die een link hebben met of aanwezig zijn in Noord-Korea, Cuba, Iran, Soedan of Syrië worden uitgesloten. Daarnaast wordt eveneens geen financiering verstrekt aan bedrijven die een link hebben met volgende sectoren/activiteiten: wapenindustrie, gas- en olie-industrie, tabaksproducten en grondstoffen, gokbedrijven, seksindustrie, productieactiviteiten rond asbestvezel en pcb’s. Deze lijst is niet-limitatief en kan door LRM gewijzigd worden.

Waarom een ESG-scan?

Zo creëren we bewustzijn over milieu, sociaal engagement en behoorlijk bestuur bij bedrijven.

Het is het perfecte aanknooppunt om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsstrategie. Op basis van de uitkomst van de scan kunnen onze portfoliobedrijven namelijk gericht doelen stellen en concrete actieplannen maken.

In onze ESG-scan zit ook een evaluatie op geregelde tijdstippen.

Duurzaamheidsrapportering

Naast onze ESG-scan passen wij vrijwillig de principes toe van artikel 8 uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR-regels sluiten aan bij de regelgeving die voortvloeit uit het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. Ze verplichten financiële instellingen om bepaalde duurzaamheidsinformatie openbaar te maken, zowel op entiteitsniveau als op productniveau.

Met LRM vallen we niet onder die regelgeving. Toch vinden we dit belangrijk en daarom kozen we er bewust voor om de principes van artikel 8 vrijwillig toe te passen. Die principes gelden voor fondsbeheerders die hun fonds kwalificeren als één met duurzame kenmerken (lichtgroen).

De regelgeving en principes rond duurzaamheid zijn echter nog in volle ontwikkeling. Daarom wordt er op regelmatige basis bijgestuurd om zo de meest recente geldende principes toe te passen en conform die principes te rapporteren. Benieuwd naar enkele voorbeelden van onze duurzame koers? Ontdek ze in ons geconsolideerd jaarverslag.

Gericht advies voor in transitie naar een meer duurzame toekomst

Wil jij met jouw bedrijf investeren in jouw productieproces, infrastructuur of bedrijfsvoering, waarbij de focus ligt op duurzaamheid? En heb je geen tijd en/of onvoldoende expertise om je daarin te verdiepen? Ook dan zit je bij LRM goed.

Binnen LRM is er namelijk energietransitiekapitaal: kapitaal voor uiteenlopende projecten, zolang duurzame energietransitie het doel is. Denk maar aan geothermie, windenergie, batterijparken, … Daarbij helpen we je niet alleen met de financiering. We nemen ook het volledige projectmanagement op ons, zoals subsidies, vergunningen, marktbevraging en juridische zaken.

Wil jij samen met ons sparren over energietransitie in jouw bedrijf en de bijhorende financieringsmogelijkheden? Maak een vrijblijvende afspraak.

Nathalie Roosen
SDG Ambassador / Senior investment manager
n.roosen@lrm.be
Luc Driesen
Senior projectmanager Klimaat
l.driesen@lrm.be
Jeroen Bloemen
Jeroen Bloemen
Chief Corporate Affairs Officer / SDG Ambassador
Tim De Ceunynck
Tim De Ceunynck
Projectmanager mobiliteit

Het team LRM Climate

Onze collega’s Jeroen Bloemen, Nathalie Roosen, Tim De Ceunynck en Luc Driesen vormen samen het team LRM Climate. Samen zetten zij hun schouders onder de verduurzaming van alle LRM-locaties. Denk maar aan zonnepanelen, laadpalen, duurzame mobiliteit en andere energie-initiatieven.

Heb je vragen of suggesties voor ons LRM Climate-team?

Vul dan hier jouw gegevens in.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.